Privacy beleid Bounce Up

Privacy is van essentieel belang in het leven en moet bewaakt worden. Bounce Up ziet het als haar taak om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina kun je nalezen welke gegevens worden verzameld als jij deze website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee jouw gebruikservaring wordt verbeterd. Zo snap je precies hoe Bounce Up werkt.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Bounce Up. Bounce Up is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je het privacy beleid van Bounce Up accepteert.

Bounce Up respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer je je aanmeldt voor een coachprogramma, training of workshop, vraagt Bounce Up om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen in Sharepoint (Office 365). Bounce Up zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt. Bounce Up verzamelt of gebruikt dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij van tevoren jouw toestemming hiervoor is gevraagd en verkregen. De informatie wordt dus niet met derden gedeeld. Bounce Up is verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Om welke gegevens gaat het?

Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om onze diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens, bedrijfsnaam, data van gevolgde workshops of trainingen (nodig voor inschrijving en facturatie), geboorteplaats, geboortedatum (nodig voor opmaak van certificaten). Bounce Up verwerkt ook persoonsgegevens voor zover zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals voor de belastingaangifte.

Jouw Privacy rechten

Jij hebt natuurlijk een aantal privacy rechten. Je kunt Bounce Up bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Als de gegevens niet kloppen, dan kun je natuurlijk vragen om deze te verbeteren. Je kan in sommige gevallen ook vragen om jouw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van jouw gegevens te beperken.

Tot slot kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. En ben je het niet eens met hoe Bounce Up jouw gegevens verwerkt? Dan kun je een privacy klacht bij Bounce Up melden via onze contactpagina.

Hoe werkt het?

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar Bounce Up verzendt, is het mogelijk dat Bounce Up die berichten bewaart. Soms vraagt Bounce Up naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie belangrijk zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in Sharepoint (Office 365).

Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Bounce Up beschikt. Bounce Up neemt zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beveiligen, zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Bounce Up doet dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bounce Up bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor Bounce Up jouw gegevens verwerkt. Maar soms is Bounce Up verplicht om jouw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet staat.

De gegevens over klanten op papier, worden na afsluiting van een coach- of trainingsprogramma, ongeveer eenmaal per drie jaar, vernietigd bij een mobiele papiervernietiger.

Vanwege het vertrouwelijke karakter van de dienstverlening (zowel coaching als trainingen en workshops), worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, dan zal er eerst contact worden opgenomen met de klant over de vraag of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt.

Deze website en cookies

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bounce Up verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de klanten, zodat de diensten hierop kunnen worden afgestemd.

Onze website

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekst bestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Bounce Up gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op deze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief en andere communicatie

Onderaan iedere mailing van een nieuwsbrief (circa 4 x per jaar) vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit de bestanden van Bounce Up wilt laten halen, kun je contact opnemen via de contactpagina.

Vragen en feedback

Bounce Up controleert regelmatig of dit privacy beleid nog up to date is. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact opnemen via de contactpagina.

Volg Bounce Up op Social Media